Karta Charakterystyki substancji chemicznej i jej specyfika

Karta Charakterystyki substancji chemicznej i jej specyfika

Karta charakterystyki jest jednym z kluczowych narzędzi, z wykorzystaniem których możemy mówić o komunikacji w łańcuchu dostaw, z jakim mamy do czynienia pomiędzy dostawcą i dalszymi użytkownikami. Jej przygotowanie jest obowiązkowe, a jej zasadniczym celem niezmiennie pozostaje informowanie potencjalnych użytkowników o tym, jakie są potencjalne zagrożenia. Karta pozwala też na zarządzanie ryzykiem, z jakim zawsze należy się liczyć w przypadku kontaktu z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi. Informuje także o metodach minimalizowania ryzyka, a także o sposobach postępowania, na jakie należy się zdecydować, gdy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej. Karty Charakterystyki tworzy się przede wszystkim z myślą o tych użytkownikach, którzy prowadzą działalność zawodową po to, aby w miejscu pracy zawsze mogli podejmować środki pozwalające im nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa, ale i na ochronę zdrowia tak człowieka, jak i środowiska. Mając to na uwadze należy pamiętać, że w działalności zawodowej nie wolno stosować takich mieszanin i substancji niebezpiecznych, które nie posiadałyby karty charakterystyki. Obecnie zasady przygotowywania Karty Charakterystyki definiuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które weszło w życie 20 stycznia 2009 roku. Jest ono znane jako rozporządzenie, czy też system CLP.

Znakiem rozpoznawczym systemu CLP jest to, że wprowadza on ujednolicone kryteria, na podstawie których dochodzi do klasyfikacji mieszanin i substancji chemicznych ze względu na zagrożenia, które stwarzają, czy to dla zdrowia człowieka, czy to dla środowiska naturalnego. Można w nim znaleźć jednak również ujednolicone zasady, na jakich odbywa się informowanie o zagrożeniach, w tym wymogi odnoszące się do oznakowania oraz samych kart charakterystyki. Od tego czasu możemy mówić także o jednolitych zwrotach wskazujących na rodzaj zagrożenia, jednolitych jego symbolach, a także zwrotach ostrzegawczych. Pozwoliło to na stworzenie spójnego systemu wykorzystywanego do informowania o zagrożeniach.

Karta Charakterystyki w ujęciu prawnym

Wymogi prawne zakładają, że Karta Charakterystyki powinna być dokumentem sporządzonym i wystawionym w języku polskim przez te osoby, które posiadają właściwe kwalifikacje, w tym i wiedzę merytoryczną na odpowiednio wysokim poziomie. Prawidłowe przygotowanie oraz wprowadzenie jej do obrotu to zadanie, które spoczywa na barkach producenta, choć obowiązek ten może zostać scedowany na jego przedstawiciela, importera, a także na dostawcę danego produktu chemicznego. Karta musi być też systematycznie uzupełniana i aktualizowana tak, aby nieustannie odpowiadała wytycznym, jakie znajdują się w ustawie poświęconej mieszaninom i substancjom chemicznym. Musi też odpowiadać ustaleniom ustawodawstwa wspólnotowego. Dobrze jest też pamiętać o obowiązku właściwego opisania opakowań mieszanin oraz substancji niebezpiecznych. Tu także zgodność musi dotyczyć nie tylko przepisów unijnych, ale i krajowych uwzględniając zachodzące w nich zmiany.

http://pomoc-chemiczna.pl/a,esxh

Previous Jak działają soczewki fotochromowe?
Next Tablica magnetyczna. Przydatna w każdym biurze!

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Czym jest wytwornica wody lodowej?

Zarówno ceny energii elektrycznej, jak i innych surowców naturalnych, gwałtownie wzrastają. Ponadto wzrasta również świadomość ekologiczna. Dlatego też stopniowo wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami klimatyzacyjnymi, które charakteryzują się większą ekonomicznością oraz

Strefa Biznesu 0 Comments

Rekordowy rok na rynku deweloperskim

2016 rok będzie najprawdopodobniej rekordowy na deweloperskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Do klientów może trafić nawet 58 tys. lokali, najwięcej od 2006 roku. Branży sprzyja wysoki nadal niedobór mieszkań na tysiąc

Strefa Biznesu 0 Comments

Infrazon fryzjerski

Fryzjer to specjalista, który wykonuje różnorodne zabiegi związane z modelowaniem fryzur, pielęgnacją włosów i skóry głowy. Aby zapewnić wysokiej jakości i profesjonalne usługi fryzjerowi lub salonowi piękności, nie wystarczy mieć

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź